Het gemeentebestuur keert een toelage uit aan personen die last hebben van incontinentie of bij minderjarigheid aan de wettelijke vertegenwoordiger.

 Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • de persoon mag niet in een rust- of verzorgingsinstelling verblijven
  • hij moet de leeftijd van zes jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanvraag
  • hij moet beschikken over een doktersattest waaruit de incontinentie blijkt

aanvraag

Je kan deze toelage aanvragen via het e-loket vóór 1 juli van elk jaar. Voeg zeker een recent medisch attest bij waaruit blijkt dat de betrokken persoon incontinent is. 

Je kan ook het aanvraagformulier, onderaan deze pagina, afdrukken en door je arts laten ondertekenen. Daarna kan je het bezorgen aan het onthaal van het administratief centrum of mailen naar secretariaat@kapellen.be.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je het bedrag voor het einde van het jaar.

 bedrag

De premie bedraagt € 25 per jaar.

reglement

  • het subsidiereglement voor gezinnen met incontinente personen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014
  • je kan het subsidiereglement hieronder downloaden