Als je om één van de volgende redenen voor langere tijd afwezig bent op jouw adres, moet je dit melden.

 • je bent minder dan een jaar afwezig voor studies of zaken, toerisme, vakantie of om gezondheidsredenen
 • je bent minder dan een jaar afwezig om beroepsredenen voor een bepaalde opdracht in het buitenland
 • je verblijft in een strafinstelling
 • je bent beroepsmilitair of burgerpersoneel in het buitenland
 • je bent personeel van de Federale Politie en meer dan een jaar afwezig
 • je bent medewerker van een NGO in het buitenland
 • je werkt op een diplomatieke post in het buitenland
 • je verblijft in een verpleeginrichting of woonzorgcentrum

Door je melding blijf je ingeschreven op je adres en vermijd je zo dat je geschrapt wordt uit de bevolkingsregisters.

uitzonderingen

Als je geen huurder of eigenaar meer bent van de woning, of als je geen gezinsleden meer hebt die op hetzelfde adres wonen en voor jouw administratie zorgen, dan moet je je laten uitschrijven tenzij je aan de voorwaarden voldoet om een referentieadres te nemen.

wat breng je mee?

 • identiteitskaart
 • documenten die staven dat je onder de voorwaarden valt
 • het ingevulde document ‘verklaring tot tijdelijke afwezigheid’ (zie onder)