Tijdens de koude winternachten van 16 en 17 maart 2009 werden er thermische foto’s genomen van Kapellen. Deze foto’s vormen samen een thermografische kaart waarop je de oppervlaktetemperatuur kan aflezen: zo 'zie' je warmte. Je krijgt een beeld van de isolatiekwaliteit van een dak.

dakisolatie en premies

Evalueer de kleuren van je eigen woning en ga na of het wenselijk is om dakisolatie te plaatsen. Het interpreteren van de kleuren is niet altijd evident. Misschien verliest ook jouw dak energie? Meestal kan je dat eenvoudig verhelpen. Goede isolatie is van levensbelang voor je portemonnee, maar ook voor ons milieu. Voor subsidies kan je terecht bij de Federale Overheid en de netbeheerder via de premiezoeker. 

Nog meer informatie over premies vind je op de website van energiesparen. 

opgelet

Momenteel is de thermografische kaart niet raadpleegbaar. Binnenkort zullen er in samenwerking met Fluvius nieuwe thermische foto’s genomen worden en zal er een nieuwe thermografische kaart ter beschikking worden gesteld.