• Afvalstickers en -zakken
  • Je mag nog uitsluitend nieuwe stickers/zakken gebruiken bij de huis-aan-huisophaling. Oude afvalstickers en -zakken zijn niet langer te gebruiken.
  • In het Administratief Centrum kan je tijdens de openingsuren zonder afspraak terecht om stickers en zakken te kopen. Tot nader order kan je géén stickers en zakken kopen in andere gemeentelijke gebouwen.
  • Oude stickers/zakken omwisselen kan niét meer (sinds 30 mei).
 • Het recyclagepark (Kapelsestraat) is open, inclusief de inzameling van textiel én herbruikbare goederen. Meer details lees je hier.
 • De textielcontainers op bepaalde locaties worden nog steeds niet of slechts beperkt geledigd.
 • De huisvuilophaling verloopt normaal.
  • Igean doet alle moeite om de ophaalrondes af te werken. Als er toch afval zou blijven staan, is het eerder bv. papier en karton.
  • Als het erg warm wordt in de zomermaanden, rijden de afvalophalers vroeger uit. Zo moeten zij niet tijdens het heetst van de dag op pad. Zet je afval daarom de avond voordien al buiten en draag bij aan een vlotte ophaalronde.
 • De glasbollen en -containers worden minder geleegd dan gebruikelijk. Gelieve glas er niet te sluikstorten indien ze vol zitten.
 • Antwoorden op veelgestelde vragen over corona en afval(inzameling) vind je op de websites van Igean en OVAM.