De textielinzamelaar haalt op het grondgebied van de gemeente huishoudelijk textielafval op voor hergebruik of recyclage.

Met huishoudelijk textielafval wordt bedoeld:

  • alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren)
  • schoeisel
  • handtassen
  • beddengoed
  • woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten)

Eén keer per maand wordt in Kapellen textiel opgehaald. Voor de exacte data kan u best de afvalkalender consulteren. Op het recyclagepark en in de Kringwinkel kan je ook met textiel terecht.