Als horeca-uitbater moet je, als je een terras op openbaar domein wil plaatsen, een terrasvergunning aanvragen. Iedere café- of restaurantuitbater, die in aanmerking komt om een terras te plaatsen, kan een permanente vergunning aanvragen.

Alle informatie daarover vind je in de bijlage. Een aanvraag tot vergunning wordt enkel behandeld als onderstaande documenten zijn ingevuld.

sluitingsuren

Het sluitingsuur van alle terrassen op openbaar en privédomein wordt standaard vastgelegd op 22.00 uur. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om eventueel een afwijking tot 23.00 uur toe te staan tijdens de zomerperiode (van 21 juni tot en met 20 september) mits volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • de openbare orde, meer bepaald de openbare rust, mag niet verstoord worden
  • na 22.00 uur mag er geen muziek of lawaai meer worden gemaakt
  • het GAS-reglement van 18 december 2017 moet gerespecteerd worden
  • de bepalingen van het terrasreglement en van toegekende vergunningen moeten strikt gevolgd worden
  • er mag geen overlast van welke aard ook vastgesteld worden op de terras

Bij niet naleving kan de toelating onmiddellijk permanent of tijdelijk ingetrokken worden! 
Je moet een extra aanvraag indienen voor deze uitbreiding via de balie ruimte & wonen - publieke ruimte & leefmilieu.

Na goedkeuring van de aanvraag hoeft je dit niet elk jaar opnieuw aan te vragen.