Terrein 4 van de tennisterreinen in gemeentepark Beaulieu kan je reserveren voor recreatief tennis via de webwinkel. Dit kan van half april tot eind oktober.

In de zomer is er een regeling voor vaste gebruikers. Geef je voorkeuren via mail door voor 1 maart. Je krijgt dan vanaf begin april een vast tijdstip (wekelijks of tweewekelijks) toegewezen.

De kostprijs is € 10 per uur.

Annuleren wegens regenweer is niet mogelijk.