gepubliceerd op donderdag 8 februari 2024 8 u.
Vlaanderen is in de ban van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Ook jij kan meedoen door tegels uit te breken in je voor-, achter- of geveltuin.

Elke tegel telt

Vlaanderen is een van de meest verharde regio’s van Europa. Door die verharding koelt het minder snel af en kan het regenwater niet doordringen. En nu we steeds vaker te maken krijgen met extremer weer, zorgt die verharding voor meer hittestress en wateroverlast. Met het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen tover jij het grijze Vlaanderen mee om tot een groen paradijs.

Draag jij je steentje bij?

Dat kan mits je rekening houdt met een aantal zaken:

  • De toegankelijkheid van het voetpad moet gegarandeerd blijven (minimum 1,50 meter vrije doorgang en 2,50 meter vrije hoogte).
  • Het plantvak moet tussen de 20 en maximum 40 cm diep worden uitgegraven. Hou rekening met mogelijke nutsleidingen die zich onder de stoep bevinden.
  • Een geveltuin kan in principe tot aan de scheiding met de buren lopen. Indien de buren hier niet mee akkoord gaan, blijft de geveltuin minimaal 30 cm verwijderd van de scheidingslijn.
  • De tegels die je verwijdert, moet je zelf bewaren, zodat het voetpad steeds kan worden hersteld. Het overige steenpuin, kan je tussen 1 mei en 31 oktober gratis afvoeren naar het recyclagepark (maximum 625 kg).
  • Je blijft steeds verantwoordelijk voor het onderhoud van deze geveltuin. Voor de aanleg van een geveltuin moet je wel even toelating aanvragen

Ook het lokaal bestuur doet mee

Uiteraard geven we als gemeente graag het goede voorbeeld: in de groenzone van de Harklaan/Sikkellaan werd de verharding van het vroegere basketbalveldje verwijderd. En in de Kastanjedreef en in de Louis Palinckxlaan werden al stukjes overbodig voetpad verwijderd en omgevormd tot groene grasberm. En er staan zeker nog meer gelijkaardige projecten op stapel. 

Kapellen kampioen

Vorig jaar werden er 9318 tegels gewipt. Doen we dit jaar beter? Heb jij tegels gewipt en vervangen door groen? Geef ze dan in via de website van VK Tegelwippen en wie weet wordt Kapellen dankzij jou Vlaams Kampioen Tegelwippen!

Meer info over geveltuinen vind je hier