Wie een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wil uitbaten, moet hiervoor een vergunning aanvragen.

procedure

Voor taxi- en VVB-exploitanten: vul het gepaste aanvraagformulier in, zie bijlage hieronder. 

Voeg volgende documenten bij:

 • een kopie van de identiteitskaart en het rijbewijs met geldig medische schifting
 • de statuten van de firma
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)

 Bij de taxidienst:

 • een kopie van het testrapport van de taximeter
 • kopieën van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het inschrijvingsbewijs
 • de originele prints van de dienststaat
 • het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport 

regelgeving

Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.

Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, gewijzigd op 18 juni 2010, betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Gemeentelijk reglement van 27 maart 2012 betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.