individueel bezoldigd personenvervoer

Sinds 1 januari 2020 is er een en ander gewijzigd aan de wetgeving rond de taxivergunningen nl. het zogenaamde taxidecreet. Verschillende documenten dienen hiervoor te worden aangevraagd: een taxivergunning en een zogenaamde bestuurderspas. Dat wordt allemaal geregeld via een database van de Vlaamse overheid (Centaurus 2020) en afgeleverd door de gemeente. 
 

aanvraag exploitatievergunning IBPV 

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) nodig van de stad of de gemeente waar je gevestigd bent. De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen.
De kosten verbonden aan de vergunning moet je ter plaatse betaling bij afhalen van de vergunning. Nadien word je automatisch uitgenodigd voor betaling van de jaarlijkse retributie. 
 

aanvraag bestuurderspas

Deze heb je nodig om met een taxi of gehuurd vervoermiddel met bestuurder (VVB) te mogen rijden. De aanvraag gebeurt ook steeds via de Vlaamse database, en wordt afgeleverd via de gemeente waar je bent gedomicilieerd. Aan de aanvraag dien je verschillende documenten toe te voegen, waaronder een attest uit het strafregister. Dit kan je ook online aanvragen.
De kosten van €20 moet je ter plaatse betaling bij afhalen van de pas.