voor- en naschoolse opvang

tarieven in euro basistarief sociaal tarief (50% korting)
  één kind één kind
per begonnen halfuur 1,50 0,75
  meerdere kinderen meerdere kinderen
per begonnen halfuur 1,10 0,55

schoolvakanties en schoolvrije dagen

tarieven in euro basistarief sociaal tarief (50% korting)
  één kind één kind
halve dag* 7 3,50
hele dag** 14 7
  meerdere kinderen meerdere kinderen
halve dag 5,25 2,60
hele dag** 10,50 5,25

halve dag* = opvang tussen 7.30 en 12.45 uur óf opvang tussen 12.45 en 18.00 uur
hele dag ** = opvang tussen 7.30 en 18.00 uur

annulatie

Gereserveerde opvang die je op voorhand hebt betaald, kan je kosteloos annuleren en terugbetaald krijgen indien:

  • je kind ziek is. Je bezorgt ons een doktersattest. Wij aanvaarden ook een doktersattest voor een inwonend gezinslid.
  • je een attest van je werkgever voor ‘technische of feitelijke werkloosheid of verandering van werkrooster’ kan bezorgen voor de gereserveerde dag(en).
  • Je bezorgt de gevraagde attesten zo snel mogelijk aan de balie Gezin.

boetes

Ouders die hun kind(eren) na sluitingstijd afhalen, betalen per kind, per begonnen halfuur een boete:

  • € 15 voor het eerste kind
  • € 7,50 vanaf het tweede kind, als de kinderen op dat moment samen in de dezelfde opvanglocatie verblijven