In 1901 besliste burgemeester Biart dat Kapellen een degelijk, functioneel gemeentehuis moest krijgen. Voor die tijd bewaarde de secretaris alle stukken gewoon in een koffer in de herberg waar het schepencollege zijn vergaderingen hield. Kapellen telde toen amper 900 inwoners.

De eerste steen van het toen nieuwe gemeentehuis werd gelegd op 30 juli 1906. De officiële opening dateert van 9 juni 1907. Toen nam burgemeester Geelhand de sleutels van het nieuwe gemeentehuis in ontvangst. Bouwprijs: 57.495 frank.

Tot 1974 deed het gebouw dienst als gemeentehuis en vonden de gemeentelijke diensten en de brandweer er onderdak.

verhuis administratieve diensten

Toen verhuisden de administratieve diensten wegens plaatsgebrek naar het kasteel Beukenhof in de Christiaan Pallemansstraat en nam de politie het gebouw in gebruik. Ook zij verhuisden later, in 1996.

Daarna werd 't Oud-Gemeentehuis gebruikt voor allerlei culturele activiteiten. De astronomische klok van Willem Smolders kreeg er een plaats en Heemkring Hoghescote gebruikte de kelderruimte, tot beide in 2012 naar het Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen verhuisden.

renovatie

Een grondige verbouwing en renovatie van 't Oud-Gemeentehuis volgden in 2011-2012. Het buitenzicht van het oud-gemeentehuis en de aanpalende veldwachterswoning bleven behouden, incluis de gevelspreuken Rust Roest, Recht Wijsheid en Arbeid Adelt. Dit complex telt een horecazaak, een grote tentoonstellingsruimte, een polyvalente zaal voor lezingen en conferenties (zaal De Kroon), en een enorme trap waarlangs voetgangers van de Antwerpsesteenweg naar de Hoevensebaan (en omgekeerd) kunnen wandelen.