Het gemeentebestuur ondersteunt milieu- en natuurverenigingen bij hun werking. Wanneer er activiteiten worden georganiseerd voor Kapellenaren en ten bate van het milieu en/of de natuur in Kapellen, kunnen zo'n verenigingen subsidies krijgen. Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies is dat de milieu- of natuurvereniging lid is van de Kapelse milieuraad. Een werkingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

subsidie

Erkende activiteiten van de verenigingen aangesloten bij de milieuraad, worden gehonoreerd met milieupunten. Elke vereniging kan per werkingsjaar maximum zes milieupunten behalen. Elk milieupunt is goed voor een subsidie van € 62,50.

reglement

  • Het subsidiereglement voor milieu- en natuurverenigingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014.
  • Je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden.

aanvraag

De dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu stuurt de aanvraagformulieren jaarlijks naar de bij de milieuraad aangesloten milieu- en natuurverenigingen.