De gemeente Kapellen subsidieert projecten georganiseerd door de handelaarsverenigingen in Kapellen. Deze subsidies worden 'trekkingsrechten' genoemd.

De projecten die ingediend worden voldoen minimaal aan één van volgende voorwaarden:

  • Ze kaderen in het strategisch commercieel plan van de gemeente Kapellen. Ze sluiten aan bij minstens één van de vier grote doelstellingen van het plan namelijk: aanbod, ruimte en structuur, communicatie en marketing of organisatie.
  • ze betekenen een meerwaarde voor zo veel mogelijk handelaars binnen de gemeente Kapellen
  • ze promoten winkelen in Kapellen

 de subsidieaanvraag:

  • wordt bij voorkeur zes weken voor de start van het project ingediend
  • moet ten laatste op 1 oktober van het betreffende jaar bij het gemeentebestuur toekomen

Iedere gemotiveerde subsidieaanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en dit zolang het beschikbare bedrag van de trekkingsrechten niet volledig opgebruikt is.

Als het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen heeft, brengt de gemeente de aanvrager zo snel mogelijk op de hoogte van dit besluit. 

reglement

  • het subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2011.
  • je kan het volledige subsidiereglement hieronder downloaden