Kapelse cultuurverenigingen kunnen beroep doen op verschillende soorten subsidies (werkings- en accentsubsidies). Alle subsidieaanvragen (behalve projectsubsidies en startsubsidies) moeten voor 30 september worden binnengebracht via het e-loket. Als referentieperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot 31 augustus. Subsidies worden uitbetaald voor 31 december van het volgende werkingsjaar, tenzij anders vermeld.

Ook particulieren kunnen een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning met de projectsubsidies.

Hieronder vind je de algemeen geldende subsidiereglementen. Alle aanvragen dien je in via het e-loket.