Kapelse jeugdverenigingen kunnen beroep doen op verschillende soorten subsidies (werkings-, accent-, kampvervoersubsidies en subsidies voor politieke jeugdverenigingen). Alle subsidieaanvragen (behalve subsidies voor kadervorming, jongerenprojecten en voor politieke jeugdverenigingen) moeten voor 30 september worden binnengebracht bij de jeugddienst via het e-loket. Als referentieperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot 31 augustus. Subsidies worden uitbetaald voor 31 december van het volgende werkingsjaar, tenzij anders vermeld.

Ook particulieren kunnen een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning met de subsidies voor kadervorming (terugbetaling vorming) & subsidies voor jongerenprojecten.

Hieronder vind je het algemeen geldend subsidiereglement. Alle aanvragen dien je in via het e-loket.