De gemeente Kapellen voorziet in een werkingssubsidie voor seniorenverenigingen.

Verenigingen kunnen slechts subsidies ontvangen wanneer zij als seniorenvereniging aangesloten zijn bij de seniorenraad. Als verenigingen zijn aangesloten bij twee of meerdere gemeentelijke adviesraden, kunnen zij slechts subsidies ontvangen voor hun hoofdactiviteit.

bedrag

Erkende activiteiten van een vereniging worden gehonoreerd met punten. Elke vereniging kan maximum vier punten behalen. Elk punt vertegenwoordigt een subsidie van € 100 per werkingsjaar. 

reglement

  • Het subsidiereglement voor seniorenverenigingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2015.
  • Je kan het volledige subsidiereglement hieronder downloaden.

aanvraag

Je kan deze subsidie enkel aanvragen via het e-loket voor 1 oktober van elk jaar.

De subsidie wordt opgesplitst in een basissubsidie (1 punt) en een activiteitensubsidie (3 punten). De basissubsidie van 1 punt kan worden verkregen na voorlegging van een jaarverslag. Daarvoor kan je hieronder een in te vullen en te ondertekenen basisdocument vinden (dat je toevoegt aan het e-formulier). Verder kunnen er nog maximaal 3 punten worden bekomen door het organiseren van erkende activiteiten.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je het bedrag voor het einde van het jaar.