Op de gemeenteraad van juni 2020 is het subsidiereglement van de werking van sportverenigingen in Kapellen aangepast. Sportclubs erkend door de sportraad kunnen een basissubsidie krijgen. Sportclubs die bovendien op de erkende sporttakkenlijst van Sport Vlaanderen staan, kunnen een beroep doen op een werkingssubsidie.

Het verkrijgen van de werkingssubsidie is verbonden aan een aantal kwaliteitscriteria op vlak van leden, sporttechnisch kader, structuur van de club, communicatie, sportpromotie, startende of fusionerende clubs.

In het kader van de kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders worden extra subsidies in dit reglement voorzien. Het reglement en aanvraagformulier kan je hieronder downloaden. Dit moet worden binnengebracht vóór 15 september van het jaar waarvoor je subsidies wenst.