Voor Kapelse lagere scholen geeft het gemeentebestuur onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor de projecten in kader van verkeersveiligheid.

bedrag

De toelage - waarvan de uitbetaling gebeurt na afloop van het project - varieert naargelang de verkregen quotering.

reglement

  • het subsidiereglement voor de jaarlijkse wedstrijd verkeersveiligheid Kapelse lagere scholen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2017
  • je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden

aanvraag

Deze subsidie aanvragen doe je jaarlijks voor 30 april bij de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu, bij voorkeur via e-mail.

Een jury beoordeelt de ingediende projecten en geeft een quotering.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket