Voor Kapelse lagere scholen geeft het gemeentebestuur onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor de projecten in kader van verkeersveiligheid.

bedrag

De toelage - waarvan de uitbetaling gebeurt na afloop van het project - varieert naargelang de verkregen quotering.

reglement

  • het subsidiereglement voor de jaarlijkse wedstrijd verkeersveiligheid Kapelse lagere scholen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2017
  • je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden

aanvraag

Deze subsidie aanvragen doe je jaarlijks voor 30 april bij de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu, bij voorkeur via e-mail.

Een jury beoordeelt de ingediende projecten en geeft een quotering.