De gemeente ondersteunt jaarlijks projecten die inzetten op ontwikkelingssamenwerking. Aanvragen en de verdeling van de middelen gebeuren op basis van het reglement. De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (kortweg GROS) geeft advies over de subsidieaanvragen aan het college van burgemeester en schepenen.