De gemeente Kapellen verleent een opstartpremie bij de opstart van een gezinsopvang (maximum 8 kinderen) of groepsopvang (meer dan 8 kinderen).

De premie bedraagt respectievelijk € 200 of € 400.

Doe je aanvraag via het e-loket van de gemeente Kapellen en voeg bij de aanvraag ook je vergunning van Kind en Gezin.