De gemeente Kapellen verleent een opstartpremie bij de opstart van een gezinsopvang (maximum 8 kinderen) of groepsopvang (meer dan 8 kinderen).

Voor wie?

Startende kinderopvang initiatieven binnen de gemeente Kapellen.

Voorwaarden

De opvanglocatie moet zich bevinden op het grondgebied van Kapellen.
Een vergunning verkregen van Kind & Gezin.
Nog geen eerdere premie aangevraagd.

Procedure

Doe je aanvraag via het e-loket van de gemeente Kapellen.

Bedrag

De premie bedraagt respectievelijk € 200 voor gezinsopvang (niet meer dan 8 plaatsen) of € 400 groepsopvang (meer dan 8 vergunden opvangplaatsen)

Afhandeling

De premie wordt beoordeeld door de verantwoordelijke van de dienst opvanggezinnen. Betaling gebeurd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Zie subsidiereglement

Wat meebrengen

Voeg bij de aanvraag ook je vergunning van Kind en Gezin toe

meer info

Wens je meer info neem dan contact op met de dienst gezin.
Gezin@kapellen.be