De gemeente wenst samen met de erkende Kapelse sportverenigingen te werken aan de verbetering van het sportpatrimonium. Onder bepaalde voorwaarden kunnen clubs een subsidie ontvangen voor de aankoop van duurzame sportmaterialen.