Het staken van alle activiteiten en de zaak niet meer verderzetten onder eigen naam en voor eigen rekening.

procedure

De formaliteiten die je moet vervullen als je stopt als zelfstandige of als handelsvennootschap (zonder faillissement):

  • ontslag uit de vennootschap, desnoods vereffening van de vennootschap, maar dat laatste is een omslachtige en langdurige procedure waarbij er twee buitengewone algemene vergaderingen moeten gehouden worden en de rechtbank van koophandel moet homologeren (enkel voor een vennootschap)
  • schrapping van je (btw- en) ondernemingsnummer bij een ondernemingsloket naar keuze, mits betaling
  • schrapping van aansluiting sociaal verzekeringsfonds mits ondertekende stopzettingsverklaring en stopzettingsbewijs (bijvoorbeeld schrapping ondernemingsnummer).
  • inschrijving bij het ziekenfonds in een nieuwe hoedanigheid (werknemer, werkloos, invalide, verblijvende,...)

faillissement

In sommige gevallen worden de activiteiten stopgezet door een faillissement ofwel ‘het neerleggen van de boeken’.

meer info

Meer informatie vind je op de websites van Unizo en Vlaio.