De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2023 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen¬†
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen

Alle documenten die betrekking hebben op dit besluit, kan je raadplegen via www.vlaanderen.be/stikstof.