kopen en verkopen

stedenbouwkundig uittreksel

Voor je een woning aankoopt, is het verstandig om de goedgekeurde plannen van het pand in te kijken. Zo kan je de vergunde toestand vergelijken met de werkelijke toestand van het gebouw.

Je kan deze plannen opvragen bij de verkoper, of de balie Ruimte en Wonen. Een aanvraag tot inzage doe je via mail aan ruimte@kapellen.be

Wie vastgoed verkoopt, is verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie mee te delen aan de (potentiële) koper.

Wanneer de verkoop plaatsvindt, moet de notaris in de verkoopakte melding maken van het stedenbouwkundig uittreksel (dit mag niet ouder dan 1 jaar zijn).

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit:

  • een uittreksel uit het plannenregister (vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming)
  • een uittreksel uit het vergunningenregister (vermeldt de uitgereikte stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, de gekende bouwovertredingen)

De aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel gebeurt meestal door de notaris via het e-loket.