kopen en verkopen

stedenbouwkundig uittreksel

Voor je een woning aankoopt, is het verstandig om de goedgekeurde plannen van het pand in te kijken. Zo kan je de vergunde toestand vergelijken met de werkelijke toestand van het gebouw.

Je kan deze plannen opvragen:

  • bij de verkoper
  • via de dienst Vergunningen

Wie vastgoed verkoopt, is verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie mee te delen aan de (potentiële) koper.

Wanneer de verkoop plaatsvindt, moet de notaris in de verkoopakte melding maken van het stedenbouwkundig uittreksel (dit mag niet ouder dan 1 jaar zijn).

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit:

  • een uittreksel uit het plannenregister (vermeld de meest recente stedenbouwkundige bestemming)
  • een uittreksel uit het vergunningenregister (vermeld de uitgereikte stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, de gekende bouwovertredingen en of er een voorkooprecht op de woning rust)

De aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel gebeurt meestal door de notaris via het e-loket. 

kopies en/of inzage van plannen 

inzage:

ben je van plan een woning aan te kopen, wil je graag weten of alles gebouwd is volgens vergunning? Dan kan je steeds een aanvraag doen tot inzage van een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning en plannen door onderstaand aanvraagformulier ingevuld terug te bezorgen aan onze dienst vergunningen. Je aanvraag wordt uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen beantwoord. Aan een inzage zijn geen kosten verbonden.

kopies:

je kan als eigenaar van een woning steeds een kopie aanvragen van de afgeleverde vergunningen en plannen. Als je de woning maar recent hebt aangekocht en je gegevens nog niet in het kadaster werden verwerkt moet je eerst aantonen dat je eigenaar bent aan de hand van een attest van de notaris of een kopie van de akte.
De aanvraag gebeurt aan de hand van onderstaand aanvraagformulier.
Onze dienst vergunningen heeft 30 kalenderdagen de tijd om je aanvraag te beantwoorden.
Je kan de gevraagde plannen en vergunningen zowel digitaal als op papier verkrijgen. Voor de afdruk op papier zal er een kost worden doorgerekend van € 5 per plan en € 0,75 per vergunning.

bouwen en verbouwen

Geactualiseerde normen met procedure (info volgt later)