gepubliceerd op dinsdag 22 augustus 2023 8.46 u.
Maandag 4 september starten de werken aan de Kaartse Beek. Ter hoogte van zorgboerderij De Meander komt een zachte, recreatieve verbinding tussen de Holleweg (Hoogboom) en de Elisalei (Brasschaat). Zo zijn de Brusselse Bossen ook vanuit Kapellen veilig bereikbaar met de fiets.

In het verleden heeft de Kaartse Beek wateroverlast veroorzaakt in wijk De Sterre. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben de provincie Antwerpen en de gemeenten Brasschaat en Kapellen een masterplan voor deze waterloop opgemaakt. De belangrijkste pijler hierbij is dat het valleigebied wordt hersteld zodat in tijden van overvloed water hier gebufferd kan worden. Deze werken starten maandag 4 september en worden rond het jaareinde afgerond. Meer info hierrond vind je op de website van de provincie Antwerpen.