Organiseer je een wielerwedstrijd, wandeling of loopwedstrijd die volledig of gedeeltelijk passeert op het grondgebied van Kapellen, dan is een machtiging van de burgemeester vereist.

aanvraag indienen

Doe je aanvraag minstens twee maanden voor de start van de activiteit.

Het aanvraagformulier voor evenementen vind je hieronder. Stuur dit via e-mail of post naar het college van burgemeester en schepenen, via de dienst Evenementen.

Vergeet niet het parcours en de tijdsintervallen mee te sturen.

wielerwedstrijd met start en/of aankomst in Kapellen

Ben je van plan om een wielerwedstrijd te organiseren waarvan de start en/of aankomst gelegen is op het grondgebied van Kapellen, dan is ook een voorafgaand overleg met politie, brandweer, gemeentelijk diensten en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen noodzakelijk, om een risicoanalyse te kunnen opmaken.

Deze voorbereidende gesprekken starten minstens zes maanden voor de activiteit.

Nadien bezorg je een draaiboek van de activiteit dat rekening houdt met de afspraken met de gemeente.

bos of gewestweg

Wanneer je activiteit in een bos of op een gewestweg plaatsvindt, moet je je richten tot het Agentschap Natuur & Bos en/of Agentschap Wegen en Verkeer voor het bekomen van een vergunning.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket