In deze gemeentelijke adviesraad zetelen de vertegenwoordigers van de Kapelse sportverenigingen. De raad heeft tot doel het gemeentebestuur en de sportclubs bij te staan met advies over sportaangelegenheden. De raad coördineert eveneens activiteiten tussen de verenigingen en bevordert de sportbeoefening door het organiseren van activiteiten. 

contact