Organiseer je met je club een toernooi, autorit, wielerwedstrijd, wandeling of loopwedstrijd die volledig of gedeeltelijk plaatsvindt op het grondgebied van Kapellen? Dan heb je hiervoor een toelating nodig.

Hoe vraag je een toelating aan?

Je doet je aanvraag via het e-formulier 'evenement (aanvraag)', dat je onder de button bovenaan deze pagina vindt. Dit e-formulier stuur je minstens acht weken tot maximum 12 maanden voor de start van de activiteit op. Vergeet niet voor doortochten het parcours en de tijdsintervallen mee te sturen.

Uitzondering

Ben je van plan om een wielerwedstrijd te organiseren waarvan de start en/of aankomst gelegen is op het grondgebied van Kapellen, dan is ook een voorafgaand overleg met het gemeentebestuur noodzakelijk om een risicoanalyse te kunnen opmaken.

Deze voorbereidende gesprekken starten minstens zes maanden voor de activiteit.

Na het indienen van een volledig veiligheidsdraaiboek, kan een vergunning worden toegekend.

Bos of gewestweg

Wanneer je activiteit in een bos of op een gewestweg plaatsvindt, moet je je richten tot het Agentschap Natuur & Bos en/of Agentschap Wegen en Verkeer voor het bekomen van een vergunning.