De jeugddienst organiseert tijdens de krokusvakantie en één week in de paasvakantie (week waar Paasmaandag niet in valt) speelpleinen en tienerwerking. In de zomervakantie is er gedurende 7 à 8 weken speelpleinen en 5 weken tienerwerking op een aparte locatie.

Speelpleinwerking betekent elke dag andere spelen en activiteiten onder begeleiding van gediplomeerde monitoren. Knutselen, dansen, sporten, zingen, koken, zwemmen, ... Je kan je naar hartenlust uitleven!

Bij de tienerwerking is inspraak belangrijk en ga je meer op uitstap.

Tijdens de herfst- en kerstvakantie worden er geen speelpleinen of tienerwerking georganiseerd. 

Praktisch

 • Tijdens de krokus- en paasvakantie werken we met vier leeftijdsgroepen:
  • Speelpleinen: 6- tot 7-jarigen, 8- tot 9-jarigen en 10- tot 11-jarigen
  • Tienerwerking: 12- tot 15-jarigen
  • De activiteiten starten om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Je kan je kinderen/tieners brengen tussen 7.30 en 9.30 uur en ophalen tussen 16.00 en 17.30 uur. 
 • Tijdens de zomervakantie werken we met 3 leeftijdsgroepen bij de speelpleinen nl. 6- tot 7-jarigen, 8- tot 9-jarigen en 10- tot 12-jarigen. 
  • De uren zijn dezelfde als in de kleine vakanties.
  • De tienerwerking heeft een aparte werking, aparte locatie en andere uren.
  • De activiteiten starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. De tieners melden zich aan tussen 9.30 en 10.00 uur en keren huiswaarts tussen 16.00 en 16.30 uur.
 • Locatie speelpleinen: Atheneum Irishof, Kapelsestraat 33, Kapellen (ingang via poort naast restaurant Trattoria).
 • Locatie tienerwerking tijdens de zomervakantie: BKO Park, gemeentepark (via Kerkplein)
 • De exacte data van speelplein- en tienerwerking en de startdata van de inschrijvingen vind je in de vrijetijdsbrochure #uitinkapellen en op de Facebook-pagina van de jeugddienst.
 • Meebrengen: lunch in brooddoos en drinkbus, zwemgerief op woensdag voor de speelpleinen en op dinsdag voor de tienerwerking, tienerwerking: fiets en fluovest.

Prijs

 • € 6 inclusief voor- en na-opvang 
 • gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming krijgen 50% korting (bezorg hiervoor elk jaar een attest of kleefbriefje van het ziekenfonds)
 • Je krijgt een fiscaal attest voor alle dagen dat je naar de speelpleinen en/of activiteiten komt. Dit is voor kinderen tot 14 jaar en wordt in het voorjaar van het volgende jaar verstuurd.

Inschrijven

 • Inschrijven kan via de webwinkel en kan tot de dag voordien 18.00 uur. Wil je zeker zijn van je plaats schrijf dan op voorhand in.