Tijdens de krokusvakantie en 1 week in de paasvakantie (week waar Paasmaandag niet in valt) organiseert de jeugddienst speelpleinen en tienerwerking. 
In de zomervakantie is er gedurende 7 à 8 weken speelpleinen en 5 weken tienerwerking op een aparte locatie.

Speelpleinwerking betekent elke dag andere spelen en activiteiten onder begeleiding van gediplomeerde monitoren. Knutselen, dansen, sporten, zingen, koken, zwemmen, ... je kan je naar hartenlust uitleven!

Bij de tienerwerking is inspraak belangrijk en ga je ook op uitstap.
Inspraak in de activiteiten is hier belangrijk.

Tijdens de herfst- en kerstvakantie worden er geen speelpleinen of tienerwerking georganiseerd. 

praktisch

Tijdens de krokus- en paasvakantie werken we met vier leeftijdsgroepen:
Speelpleinen: 6 tot 7-jarigen, 8 tot 9-jarigen en 10 tot 11-jarigen
Tienerwerking: 12 tot 15-jarigen

Activiteiten starten om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Je kan je kinderen/tieners brengen tussen 7.30 en 9.30 uur en terug komen halen tussen 16.00 en 17.30 uur. 

Tijdens de zomervakantie werken we met 3 leeftijdsgroepen bij de speelpleinen nl. 6 tot 7-jarigen, 8 tot 9-jarigen en 10 tot 12-jarigen. 

Uren zijn hetzelfde als in de kleine vakanties.

De tienerwerking heeft een aparte werking, aparte locatie en andere uren.

Activiteiten starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. De tieners melden zich aan tussen 9.30 en 10.00 uur en keren huiswaarts tussen 16.00 en 16.30 uur. 


Locatie: Atheneum Irishof, Kapelsestraat 33 , 2950 Kapellen (ingang via poort naast Trattoria). 
Locatie tienerwerking tijdens de zomervakantie: BKO Park, via Kerkplein

De exacte speelplein- en tienerwerkingdata en startdata van de inschrijvingen vind je in de vrijetijdsbrochure en op de facebookpagina van de jeugddienst.

Meebrengen: lunch in brooddoos en drinkbus, zwemgerief op woensdag (voor tienerwerking kan dit afwijken), tienerwerking: fiets en fluovest.

prijs

  • € 6 inclusief voor- en na-opvang 
  • gezinnen die recht hebben op een 'verhoogde tegemoetkoming' krijgen 50% korting (bezorg hiervoor elk jaar een attest of kleefbriefje van het ziekenfonds)


Je krijgt een fiscaal attest voor alle dagen dat je naar de speelpleinen en/of activiteiten komt. Dit is voor kinderen tot 14 jaar en wordt in het voorjaar van het volgende jaar verstuurd.

inschrijven

  • Inschrijven kan via de webwinkel en kan tot de dag voordien 18.00 uur. Wil je zeker zijn van je plaats schrijf dan op voorhand in.