Strategisch Plan Afwatering Kapellenbos

 

Naar aanleiding van de rioleringsproblematiek in Kapellenbos-Oost heeft de gemeente Kapellen in samenwerking met rio-link en studiebureau Sweco voorbereidingen getroffen om in 2017 van start te kunnen gaan met de aanleg van het drukrioleringsnetwerk en volledig grachtenstelsel in Kapellenbos-Oost.

Op dinsdag 6 juni 2017 werd in zaal 't Bruggeske een tweede toelichting gegeven over de aanleg van een nieuw riolerings- en grachtenstelsel in dit gedeelte van Kapellenbos-Oost (zone Kalmthoutsesteenweg - Polberglei).

De PowerPointpresentatie van die avond vind je in bijlage.