gepubliceerd op woensdag 28 juni 2017 15.23 u.
De werken in functie van de afwatering in Kapellenbos (SPAK-Oost fase 1 deel 2) zijn medio 2017 van start gegaan.

De eersteĀ fasen van het oostelijk deel van het Strategisch Plan Afwatering Kapellenbos - SPAK-Oost (fase 1/deel 2) - zijn afgerond.

Om de hinder van deze werken zo beperkt mogelijk te houden, werd het project opgedeeld in verschillende fasen. Die vind je ook schematisch weergegeven in het plan in bijlage.

  • fase 4, 5 en 7: zijn aan de gang
  • fase 8 (niet op plan) behelst de wegenwerken aan Heidestraat-Noord: zomerverlof 2018

Om de hinder ter hoogte van Royal Antwerp Golf Club te beperken, zullen de werken in de Torenlei en omgeving na 20 oktober 2018 uitgevoerd worden. Het einde van de werkzaamheden met volledige afkoppeling van alle woningen, wordt tegen einde 2018 gerealiseerd.

Deze timing is louter indicatief en kan steeds wijzigen, bv. onder invloed van de weersomstandigheden.

Het verloop van dit project kan je ook volgen via de website www.rio-link.be. Op deze site kan je vanaf de start van de werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik in de rubriek ‘werken’ op ‘aanleg van nieuwe riolen’. Klik vervolgens onderaan op ‘werken in uw gemeente’ en ga naar de detailfiches van het project.

Heb je nog vragen? De werfkeet van de aannemer bevindt zich aan Eksterlaan 25. Je kan ook alle werkdagen tussen 8.00 en 19.00 uur terecht bij Aquafin via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be. Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend kan je gebruikmaken van het gratis noodnummer 0800 16 603.