omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wens je een permanente handelszaak te openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in jouw bouwproject dan moet je vanaf 1 augustus 2018 in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Het toepassingsgebied en de beoordelingscriteria van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten zijn opgenomen in het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016. De procedure die moet gevolgd worden is bepaald in het Decreet betreffende de omgevingsvergunningen.

Meer informatie over het aanvraagformulier kan je terugvinden op het omgevingsloket. In de handleiding voor aanvragers met betrekking tot aanvragen van omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten staat opgenomen welke delen van het algemeen aanvraagformulier je moet invullen en welke addenda moeten toegevoegd worden aan jouw aanvraag.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten vervangt de vroegere socio-economische vergunning (wet van 13 augustus 2004 gewijzigd door de wet van 22 december2009). Aanvragen die werden ingediend voor 1 augustus 2018 worden nog behandeld volgens de procedures van de huidige wetgeving.