Je bent verplicht om een signalisatievergunning aan te vragen wanneer je:

  • een container op de parkeerstrook, de rijbaan of het voetpad wil plaatsen
  • een parkeerverbod wil aanvragen
  • werken gaat uitvoeren waarbij het voetpad, fietspad, de berm, parkeerstrook en/of de rijbaan wordt ingenomen

Je vult het online aanvraagformulier in: 

  • minstens 5 werkdagen op voorhand
  • minstens 10 werkdagen op voorhand bij hinder voor voetgangers (indien de obstakelvrije doorgang kleiner is dan 1,5 meter), fietsers en/of autoverkeer
  • Indien je de vergunning sneller nodig hebt dan de opgegeven termijnen, kan er een spoedprocedure aangevraagd worden. Afhankelijk van de administratieve verwerking kan deze dan eerder worden afgeleverd, maar dit is geen garantie. Let op: aanvragen binnen een termijn korter dan 2 werkdagen worden sowieso niet behandeld.

OPGELET: deze software werkt enkel via Google Chrome!

Als de werkzaamheden langer duren dan verwacht, kan een verlenging aangevraagd worden. Hierbij moeten dezelfde termijnen als bij een nieuwe aanvraag in acht worden genomen.

Raadpleeg zeker ook het 'charter werftransport' onderaan de pagina indien je een bouwproject hebt. Hierin staan een aantal zaken waar je zeker rekening mee moet houden.

Voor een vergunning van ten minste 24 uur langs één van de gewestwegen (Antwerpsesteenweg, Dorpsstraat, Ertbrandstraat, Essensteenweg, Kalmthoutsesteenweg, Kapelsestraat, Klinkaardstraat), ben je verplicht een bijkomende toelating aan te vragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer via:
https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen of tel. 03 224 68 11.

Retributie vergunning

Een inname van het openbaar domein is vanaf 1 maart 2020 niet meer gratis.

  • er wordt een administratieve kost van € 15,00 aangerekend
  • voor de levering en plaatsing van parkeerverbodsborden wordt een kost van € 35,00 aangerekend. Het is verplicht om deze borden van de gemeente Kapellen te gebruiken. Eventuele andere borden, opgelegd in de vergunning, dient de aanvrager zelf te voorzien.
  • vanaf de 4de dag is er een retributie van € 0,50 per dag en per begonnen vierkante meter van toepassing
  • voor een spoedprocedure zal een kost van € 35,00 aangerekend worden 

Toekenning vergunning

Na goedkeuring krijg je een uitnodiging tot betaling per mail. Eenmaal je vergunning is betaald, ontvang je de toelating voor de signalisatievergunning in je mailbox.

Gebruik parkeerverbodsborden

Het gebruik parkeerverbodsborden (E3-borden) van de gemeente Kapellen is verplicht. Deze worden ten laatste 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden door de gemeentelijke dienst Eigen Beheer op de vergunde locatie geplaatst. Zij halen de borden na afloop ook weer op.

De gemeente Kapellen levert enkel parkeerverbodsborden en eventueel een nadarhek als er een straat moet worden afgesloten. Wanneer er andere signalisatie nodig is, moet dit door de aanvrager voorzien worden.

Als door de aanvrager wordt vastgesteld dat daags voordien (ten laatste om 13.00 uur, uitgezonderd vrijdag om 10.30 uur) de parkeerverbodsborden niet werden geplaatst, moet de aanvrager zelf contact opnemen met de dienst Eigen Beheer.

Tip: Wil je weten of er in jou buurt al een signalisatievergunning lopende is of waarom en voor welke periode er hinder is? Dan kan je dit terugvinden in het stratenplan of via de website Hinder in kaart

ook interessant