De seniorenraad is een advies- en overlegorgaan dat op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengt over alle gemeentelijke aangelegenheden die de Kapelse senioren aanbelangen. Dit kan gaan over diverse onderwerpen zoals dienstverlening, veiligheid en gezondheid, mobiliteit, huisvesting, maatschappelijke participatie, culturele aangelegenheden, enz.


De adviesraad is samengesteld uit:

  • afgevaardigden van seniorenverenigingen die in Kapellen actief zijn
  • afgevaardigden van rusthuizen en OCMW-seniorenflats en van het sociaal huis
  • individuele ouderen met interesse voor de werking van de seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad richt op regelmatige basis themadagen in rond verkeer (veilig fietsen, opfrissing van het verkeersreglement), toegankelijkheid van gebouwen, vereenzaming, enz.

De seniorenraad organiseert, in samenwerking met het gemeentebestuur en het sociaal huis, ook jaarlijks het seniorenoptreden in de polyvalente zaal LUX.

contact