Het secretariaat verzorgt de administratieve ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Ook het opstellen en verzenden van dagordes, toelichtingen en verslagen en de verwerking van notulen behoort tot ons takenpakket. Tot slot houden we de wetgeving en reglementering bij die te maken heeft met het algemeen gemeentebeleid.