Het secretariaat verzorgt de administratieve ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Ook het opstellen en verzenden van dagordes, toelichtingen en verslagen en de verwerking van notulen behoort tot ons takenpakket. Tot slot houden we de wetgeving en reglementering bij die te maken heeft met het algemeen gemeentebeleid.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket