gepubliceerd op woensdag 23 februari 2022 11.22 u.
Heb je door het recente stormweer schade geleden door bomen op het openbaar domein? Of is er een boom op je eigen grond omgevallen? Laat het weten.

Heb je schade door bomen op openbaar domein?

Bezorg ons via dit e-formulier je contactgegevens, de omschrijving van de schade en voeg ook foto's toe van de schade. Je wordt zo snel mogelijk gecontacteerd. 

Doe ook zeker aangifte bij je brandverzekeraar of bij je rechtsbijstandsverzekeraar (familiale polis).

Is er een boom op privégrond omgevallen?

Meld je omgevallen boom of bomen of bomen die dreigen om te vallen zeker aan de balie Ruimte en Wonen. Dit kan via ruimte@kapellen.be of via het telefoonnummer 03 660 66 03.

Wat met al die takken?

Op vraag van het gemeentebestuur, heeft Igean beslist om tegemoet te komen in de kosten van de opruimwerken. Je kan vanaf donderdag 24 februari tot en met 31 maart takken, die afkomstig zijn van omgewaaide bomen of door de stormen, gratis achterlaten op het recyclagepark (het zogenaamde stormtarief). Deze maatregel geldt enkel voor inwoners van Kapellen en op het recyclagepark van Kapellen (Kapelsestraat 235).