Voordat de bouwwerken kunnen starten, willen de gemeente en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zekerheid hebben over de kwaliteit van de bodem. Een wasserij-droogkuis liet op site Bruggeske een bodemvervuiling met solventen achter. Deze vervuiling wordt eerst gesaneerd. Nadat de OVAM het slechtste uit de grond heeft gehaald, kunnen de architecten en de projectontwikkelaar er op hun beurt het beste van maken.

de bodemvervuiling

Op de site van de openbare parking 't Bruggeske was vroeger wasserij-droogkuis Van Osta nv actief (1920-1985). Het bodemonderzoek wees uit dat de bodem verontreinigd is met Vocl's of vluchtige chloorhoudende solventen. De verontreiniging heeft zich verspreid via het grondwater over ongeveer 200 percelen gelegen aan de Hoevensebaan, de Essenhoutstraat en de Bevrijdingslei. Er is momenteel geen enkel gevaar verbonden aan deze verontreiniging. Toch wordt de bodem gesaneerd, om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen.

hoe gaat de sanering in zijn werk?

De projectontwikkelaar koppelt de bodemsanering aan de bouw van een ondergrondse parking. Deze aanpak levert tijds- en efficiëntiewinsten op en zorgt ook voor een lagere ecologische voetafdruk. De saneringswerken startten in januari 2020.

De verontreinigde gronden en verhardingen worden over een oppervlakte van 30 op 40 meter selectief ontgraven tot ongeveer 4 meter diepte. Daarom wordt ook het grondwater opgepompt met een bemalingsinstallatie.

meer informatie

Hieronder kan je een OVAM-nieuwsbrief terzake lezen. Meer informatie kan je ook bekomen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) via 015 28 44 58, ambtshalve@ovam.be of www.ovam.be.