prooidieren van de wolf

De wolf is een roofdier en opportunist die behoort tot de familie van de hondachtigen. Vaak wordt de wolf voorgesteld als een roofzuchtig monster dat grootmoeders en kleine meisjes met een rood kapje opeet. Maar in de praktijk vlucht een wolf van zodra hij een mens hoort of ziet. Hij staat symbool voor robuuste natuur. Sinds 2018 is de wolf na lange tijd afwezigheid terug in Vlaanderen. Afhankelijk van het leefgebied jaagt de wolf op verschillende prooidieren, zoals elanden, edelherten, reeën en everzwijnen. Knaagdieren, zoals konijnen en hazen, en vogels staan eveneens op het menu. Maar ook afval en aas kan de wolf bekoren. Waar de leefgebieden van wolf en mens elkaar overlappen, kan ook vee ten prooi vallen van de wolf. Als er genoeg wilde prooien beschikbaar zijn, is het aandeel van vee in het wolvendieet eerder beperkt. Maar wanneer een roedel veel voedsel nodig heeft (bv. voor opgroeiende wolvenpups), vormt onbeschermd vee een gemakkelijke hap. Daarom is het van groot belang dat (klein)vee in het leefgebied van wolven voldoende beschermd worden door een wolfwerende afrastering. Als mens moet je trouwens geen schrik hebben van de wolf. Hij of zij beschouwt jou als een gevaar en zal eerder op de vlucht slaan dan jou aan te vallen.

wat doe je als je een wolf ziet?

Respecteer de wolf, hou afstand en geniet vooral van het moment, want de kans om een wolf te zien te krijgen is bijzonder klein. Probeer een scherpe foto of video te maken. Meldingen van wolven zijn net als meldingen van alle dieren en planten erg welkom op waarnemingen.be. Om een waarneming in te voeren, moet je eerst even een account aanmaken, maar dat gaat snel via de knop 'Registreren' rechts bovenaan. Omdat wolven erg moeilijk te onderscheiden zijn van enkele hondenrassen, is het belangrijk om de waarneming goed te documenteren. Maak dus indien mogelijk een scherpe foto of video en voeg ze toe. Een team van specialisten controleert de waarneming. De data worden geregistreerd en nauwgezet bewaard in de grootste natuurdatabank van Vlaanderen. Dat maakt bijvoorbeeld reconstructies van het afgelegde parcours van de wolf mogelijk die kunnen getoetst worden met de zendergegevens. De overheid maakt dan gebruik van die informatie, onder andere voor de Europese rapportage over beschermde diersoorten.

Honden in het leefgebied van een wolf worden gezien als indringer en worden verjaagd. Het is dus sterk aan te raden om in het leefgebied van wolven de hond aan de lijn te houden. Ter bescherming van de wilde fauna is dat overigens in Vlaanderen een verplichting. 

wolvenrisicogebied

De ruime omgeving van grenspark Kalmthoutse Heide, ook de gemeente Kapellen, valt onder wolvenrisicogebied. Er is immers vastgesteld dat wolven momenteel vooral migratieroutes volgen die hen via het noorden van de provincie Antwerpen naar Vlaanderen leiden.

In het wolvenrisicogebied kunnen subsidies worden bekomen voor preventieve maatregelen om vee te beschermen. Voor deze gesubsidieerde bescherming in de risicozone komt alleen kleinvee in aanmerking. Het gaat om schapen, geiten, moeflons, steenbokken, alpaca’s, guanaco’s, lama’s, dam-, edel-, sika- en axisherten, pony’s, ezels en andere paardachtigen met een schofthoogte van maximaal 148 cm en verzwakte runderen.

Hoe je deze subsidie aanvraagt vind je hier.

wat als je schade ondervindt door een wolf?

Heb je schade geleden door een wolf? Meld dit dan zo snel mogelijk (binnen de 24 uur) aan het Agentschap van Natuur en Bos. Een specialist contacteert jou om de schade te komen vaststellen en de oorzaak te onderzoeken. Als de vaststellingen, waaronder een sporen- en een DNA-onderzoek, aantonen dat de schade effectief is aangericht door een wolf, dan heb je recht op een schadevergoeding. De wolf is beschermd door Vlaamse en Europese wetgeving en valt daardoor onder de algemene soortenschaderegeling.

weetjes over de wolf

  • In het wild worden wolven ongeveer 10 jaar oud, in gevangenschap worden ze wel 15 tot 20 jaar oud.
  • Met zijn uitstekend gehoor, reukzin en zicht kan de wolf gemakkelijk prooidieren opsporen. Op een afstand van 300 m, tegen de wind in, ruikt een wolf andere dieren. Met een zichthoek van 250°, tegenover 180° bij de mens, kan hij het landschap gemakkelijk afspeuren. Hij kan tonen, boven 40 kHz, horen die de mens niet kan horen.
  • In de koude, noordelijke gebieden zijn wolven bestand tegen een temperatuur van -40°C. Door hun dikke wintervacht en het plaatsen van de snuit tussen de achterste poten, afgedekt met de staart, kunnen wolven hier comfortabel rusten.
  • Wolven communiceren op allerhande manieren met elkaar. Huilen doen ze om over grote afstanden met elkaar te kunnen communiceren. Binnen de familiegroep communiceren ze vooral door middel van lichaamstaal.

meer weten over dit fascinerende dier?