Voor energiebesparende investeringen kunnen sommige klanten gebruik maken van een renteloze energielening die de Vlaamse Energiehuizen verstrekken.
Volgende doelgroepen komen daarvoor in aanmerking:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.340 verhoogd met € 1.630 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Je kan een energielening of een energielening+ aanvragen bij het EnergieK Loket.

Je kan tot € 15.000 lenen, met een looptijd van maximum 10 jaar en dus 0% intrest.

Meer info over de renteloze Vlaamse energielening.