Bepaalde beroepen of uitzonderlijke omstandigheden kunnen ertoe leiden dat je niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. Omdat je wettelijk een officieel adres moet hebben, kan je je laten inschrijven op een referentieadres onder bepaalde voorwaarden.

een referentieadres is strikt beperkt tot:

 • personen die (omwille van beroepsredenen) in een mobiele woning verblijven (bv. schippers, kermis- en marktkramers,…)
 • personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen
 • burger- en militair personeel van Defensie in het buitenland en hun gezin
 • leden van het diplomatieke en consulaire korps en hun gezin
 • personeel van ontwikkelingssamenwerking dat op coöperatieopdracht is gestuurd en hun gezin
 • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben: referentieadres door tussenkomst van het sociaal huis
 • gedetineerden die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid op voorwaarde dat ze opgesloten zijn in het binnenland

Het referentieadres geldt dan als jouw officieel adres, ook wanneer dit niet jouw effectieve verblijfplaats is. Je bent verplicht altijd te laten weten waar en hoe je bereikbaar bent aan de persoon die wel op dit adres woont. De persoon die er wel woont, moet toestemming geven én jouw post ophalen en doorsturen.

Procedure

Zowel de aanvrager(s) van het referentieadres als diegene die toestemming geeft, moeten persoonlijk aanwezig zijn.

Wat brengen jullie mee?

 • identiteitskaart van de aanvrager van het referentieadres
 • identiteitskaarten van alle eventuele gezinsleden van de aanvrager van het referentieadres
 • identiteitskaart van diegene die toestemming geeft om op het adres te wonen
 • de nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden