Op het recyclagepark (containerpark) kan je met een aantal keurig geselecteerde afvalstoffen gratis terecht. Voor andere afvalstoffen moet je betalen. Het recyclagepark is opgesplitst in een betalend en niet-betalend gedeelte. Op het betalende gedeelte is een geijkte weegbrug geplaatst. 

Het recyclagepark Kapellen is toegankelijk voor particulieren van volgende omliggende gemeenten: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel.

KMO's en zelfstandige ondernemers kunnen bedrijfsafval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, terecht op het recyclagepark.

Je krijgt toegang tot het containerpark met je elektronische identiteitskaart. Betalen doe je met met Bancontact.

openingsuren

Openingsuren, sluitingsdagen en meer info over de recyclageparken waar je als Kapellenaar terecht kan, vind je hier.

afvalstoffen gratis

 • flessenglas
 • klein gevaarlijk afval (KGA)
 • batterijen
 • frituurvet en afvalolie
 • papier en karton
 • PMD (aanbieden in de blauwe pmd-zak)
 • EPS/piepschuim (isomo)
 • elektrische en elektronische toestellen (bruin en witgoed)
 • textiel
 • oude metalen
 • plastieken bloempotten en plastiek folies
 • autobanden (4 per jaar) en autobatterijen
 • kaarsresten
 • 300 kg groenafval per gezin
 • 1.000 kg asbesthoudend afval per gezin

De vrijstelling voor groenafval en asbesthoudende stoffen wordt automatisch verrekend nadat het afval gewogen is. Een gezin bestaat uit alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het 'gezinshoofd'. De niet-gebruikte vrijstelling vervalt op het einde van elk jaar. 

afvalstoffen te betalen

De afvalstoffen waarvoor je moet betalen worden gewogen. De weegbrug registreert de hoeveelheden per schijf van 5 kg.

Voor de exacte tarieven en materialen waarvoor je moet betalen, kan je terecht op de website van Igean

 • grof afval / inert afval (container allerlei)
 • groenafval (eerste 300 kg per gezin gratis)
 • steenpuin
 • oud hout
 • asbesthoudend afval (eerste 1.000 kg per gezin gratis)

aankoop 

Je kan op het recyclagepark ook terecht voor de aankoop van volgende zaken:

 • compostvat (inclusief beluchtingsstok)
 • compostbak + aanbouwmodules
 • afdakje compostbak
 • beluchtingsstok
 • zak compost (40 liter)
 • vat voor medisch afval 30 liter / 60 liter

Inwoners van Kapellen kunnen op het recyclagepark in Kapellen ook afvalcontainers, -stickers en -zakken aankopen.