Zwarte en bruine ratten worden regelmatig gesignaleerd door inwoners van onze gemeente. Ook muskusratten komen af en toe voor in Kapellen.

Naast de materiële schade die ratten kunnen toebrengen, kunnen ze ook drager zijn van ziektes zoals Salmonella spp. en Toxoplasma gondii die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen.

Vooral de bruine rat is een grote verspreider van ziekten, omdat ze opdaagt in landbouw- en industrieterreinen en in gebouwen en daardoor de leefomgeving betreedt van vee, huisdieren en de mens.

Iedereen is wettelijk verplicht om ratten te bestrijden op zijn eigendom. De gemeente houdt zich bezig met de bestrijding van muskus- en bruine ratten op openbaar domein.

Rattenvergif

Vergif strooien is meestal onvoldoende of helpt helemaal niet. Bovendien is rattenvergif extreem toxisch, ook voor andere dieren die ervan zouden eten. Als je er toch voor kiest om rattenvergif te gebruiken, lees dan zeer aandachtig de instructies en maatregelen op de verpakking.

Omwille van het pesticidenreductiedecreet van 2001 deelt het gemeentebestuur sinds 1 januari 2015 geen gratis rattenvergif meer uit aan haar inwoners.

Rattenklem

Een milieuvriendelijker alternatief voor rattenvergif zijn de rattenklemmen. Deze kan je aan het onthaal van de gemeente Kapellen ontlenen voor een periode van een maand (of eventueel langer). Voorzien van het juiste lokaas, werken deze klemmen zeer effectief, veel beter dan gif. 

Tips om ratten te voorkomen

Er zijn een aantal zaken waarmee je rekening kan houden om ratten en ander ongedierte niet extra aan te trekken:

  • Voedsel in huis lokt ratten. Sluit daarom voedselvoorraden goed af.
  • Zorg er ook voor dat ratten uw huis niet binnen geraken. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen.
  • Katten en heel wat honden (zoals de fox terriër) jagen graag op ratten.
  • Breng tuin- en keukenafval naar de composthoop. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees, want dat trekt net muizen en ratten aan.
  • Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af.
  • Geef kippen ’s morgens eten, zodat alle etensresten in de loop van de dag door de kippen worden weggewerkt.
  • Hang nestkastjes op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen (landelijk gebied). Dat zijn de natuurlijke vijanden van ratten. Zij houden de rattenpopulatie mee onder controle.

Inschakelen rattenvanger

Wanneer je het rattenprobleem op je perceel niet onder controle krijgt, kan je contact opnemen met de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. De gemeentelijke 'rattenvanger' zal dan een afspraak maken om bij jou ter plaatse het probleem te evalueren en indien nodig klemmen en/of vergif plaatsen. Voor een rattenplaag in huis, kan je best een specialiseerde firma inschakelen.

Meldingen over ratten aan waterlopen of andere openbare plaatsen, mogen ook steeds doorgegeven worden.