Om meer duidelijkheid te scheppen rond de maatregelen met betrekking tot raamverkoop door horeca, stelde de gemeente Kapellen onderstaand kader op op basis van de federale en Vlaamse coronamaatregelen. Dit geldt zolang horecazaken gesloten moeten blijven. Raamverkoop wordt enkel toegelaten als de geldende regels worden nageleefd.

definitie

 • Raamverkoop is het verkopen van voeding en drank via een uitstalraam, chalet, toog, … waarbij producten binnen de achterliggende vaste zaak worden/werden bereid en gericht op onmiddellijke consumptie.
 • Ook de verkoop vanuit een foodtruck (op eigen terrein of niet) is een type van raamverkoop.
 • Raamverkoop mag alleen mits voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

klant informeren

Een raamverkoper stelt de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van zijn klanten. Bovendien informeert hij consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen:

 • een afstand van 1,5 m tussen elke persoon in de wachtrij
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht, zowel voor klanten als voor personeel

verkoop maaltijden en alcohol

 • De verkoop van afhaalmaaltijden mag tot 22.00 uur.
 • Take-awaymaaltijden kunnen en mogen niet ter plaatse worden geconsumeerd. Ze moeten op zo 'n manier worden aangeboden dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis of in de wagen op een openbare parking.
 • Er mogen - mits goedkeuring van de gemeente - ook terrassen worden geplaatst, maar mét bediening aan tafel (dus niet bestellen aan de toog en dan op terras gaan zitten). Het terras moet ook voldoende afgescheiden worden van de take-away.
 • Het is verboden alcohol te verkopen bij het aanbieden van maaltijden voor onmiddellijke consumptie (in eigen bubbel) zoals bijvoorbeeld wafels, pannenkoeken, croques uit het vuistje, koude en warme hapjes, …
 • Sowieso is elke verkoop van alcohol tussen 22.00 uur ’s avonds en 5.00 uur ’s morgens verboden.
 • Klanten die frisdrank, of een warm drankje aankopen (geen alcohol), mogen dat consumeren binnen hun eigen bubbel wanneer ze zich op het openbaar domein bevinden.
 • Alleen professionele drankencentrales en wijnleveranciers mogen alcohol leveren. Horecazaken, traiteurs en voedingswinkels die afhaalmaaltijden verkopen (duidelijk bedoeld om mee te nemen en ergens ander dan het openbaar domein op te eten en zelfs eventueel op te warmen), kunnen samen met de afhaalmaaltijd alcohol verkopen.

bijkomende verantwoordelijkheden van de raamverkoper

 • Een raamverkoper neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • Alle afhaalmogelijkheden zijn mogelijk, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, maar een raamverkoper wordt geacht te allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren.
 • Bij een raamverkoop moeten zitelementen nabij de zaak buiten gebruik worden gesteld of het meubilair opgeborgen (verbod op inrichten zit- of staanplaatsen).
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van een muziekinstallatie of enig ander sfeerelement.
 • Wanneer een raamverkoper het sanitair publiek open stelt, volgt deze ook hiervoor de maatregelen nauwkeurig op (ontsmetten en reinigen van vloer, wastafel en toilet na elke beurt, wegwerphanddoekjes voorzien, ontsmettende handgel, water en zeep, …).

De lokale politie ziet toe op het naleven van de coronamaatregelen die van kracht zijn.