Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies aan het gemeentebestuur over kinderopvang. Deze raad komt minstens 2 maal per jaar samen per jaar.

doelstellingen

LOK geeft minstens advies:

  • bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het lokaal overleg kinderopvang met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd
  • over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het lokaal overleg kinderopvang een opdracht betreffende beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen
  • met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente

samenstelling

LOK is samengesteld uit minstens:

  • een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang. Ofwel al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan. Deze vertegenwoordiging wordt vastgelegd, rekening houdend met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren.
  • een vertegenwoordiging van de gebruikers. Ofwel al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor gebruikers betreffende kinderopvang. 
  • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

Het is de gemeenteraad die definitief de samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang vastlegt. 

 

contact