Deze dienst houdt zich bezig met het openbaar domein, groen en leefmilieu. Ook het beheer van de gemeentelijke gebouwen is een taak van de dienst.

De dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu plant en coördineert alle gemeentelijke openbare werken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe straten en fietspaden, rioleringswerken, het verbeteren van de situatie op het openbaar domein, het behandelen van mobiliteitskwesties, ... Zij zorgt voor de aanbesteding van materialen, wegenwerken, voertuigen, machines,... Bovendien houdt deze dienst ook toezicht op de werken in aanbesteding. Defecten of problemen inzake wegen, voetpaden en rioleringen, kan je ook melden bij deze dienst. 

Ook alle dossiers inzake groenaanleg en -onderhoud worden gestuurd en opgevolgd vanuit de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. Alle aanplantingen van bomen, hagen of bloemen op bermen, in het park of op pleinen worden gestuurd vanuit deze dienst. Ook het onderhoud van bomen, bermen en plantsoenen wordt opgevolgd.

Verder kan je hier ook terecht met al je vragen over het milieu, het recyclagepark, de afvalophaling, het onderhoud van grachten, ratten en andere dieren.

waarvoor kan je bij ons terecht?

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.