(Semi-)publieke laadpalen

Alle (semi-)publieke laadpalen in Kapellen en de rest van Vlaanderen kan je terugvinden via volgende kaart.
Aan de publieke laadpalen kan je 24/7 terecht:
 • parking Watertoren, Kerkstraat
 • parking Hoeve Van Paesschen, Van Paesschendreef
 • parking 't Kooike, Ertbrandstraat
 • parking Ertbrand, Ertbrandstraat
 • Binnenweg
 • kerk Zilverenhoek, Zilverenhoeklaan
 • parking Zwembad, C. Pallemansstraat

Parkeren aan laadpalen

Aan elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen. Je herkent ze aan een onderbord met pictogram van een elektrisch snoer.

Volgende regels gelden:

 • Tussen 9.00 en 18.00 uur kan er op deze parkeerplaatsen maximaal 4 uur geparkeerd worden met een parkeerschijf.
 • Tussen 18.00 en 9.00 uur geldt er geen beperking op het aantal uur dat er aan een laadpaal geparkeerd mag worden.
 • Voor laadpalen in de blauwe zone gelden dezelfde parkeerregels als binnen de rest van de blauwe zone.
 • De auto moet steeds ingeplugd zijn om gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen.

Het is volgens de wegcode verboden om een niet-elektrisch voertuig te parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor het laden van elektrische voertuigen.

Eigen laadpaal installeren

Indien je beschikt over eigen parkeergelegenheid zoals in een garage of op een oprit, kan je een private laadpaal laten inrichten en jouw elektrische auto opladen op eigen terrein. Je hoeft daarvoor geen formaliteiten zoals vergunningen of aanvragen te regelen om een wallbox aan de eigen gevel te installeren. Mogelijks komt je werkgever zelfs tussen in de kosten als je een bedrijfswagen hebt.

Opladen via een private laadpaal is enkel mogelijk indien je je auto ook op eigen terrein kan parkeren. Het is niet toegelaten een laadkabel over het voetpad of fietspad te leggen of te spannen. Dat verhindert een vlotte doorgang van het openbaar domein. Ook het gebruik van kabelgoten of zwevende laadarmen is verboden. Het is ook niet toegelaten om een kabelgoot in het voetpad te voorzien.

Publieke laadpaal aanvragen (Paal volgt Wagen)

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kan je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket (Paal volgt Wagen). Als je zelf geen plaats hebt voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is, kan je zo toch een paal op maximaal 250 meter van je deur verkrijgen.

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:

 • Je maakt gebruik van een elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zelf moet je hier dan ook bewijs van aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • Je beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Je aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter van de woonst.

Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager maakt gebruik van een elektrisch voertuig. Hiervoor lever je een bewijs aan in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
 • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter van de werkplaats.

Ook taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via het e-loket publieke laadpunten aanvragen. Een belangrijk verschil is dat het hier gaat over de realisatie van een laadpunt op het openbare domein voor exclusief gebruik door taxi’s of deelwagens (standplaatsen of parkeerplaatsen voorbehouden voor taxi’s of deelwagens). Ook aan deze aanvraag zijn voorwaarden verbonden:

 • Het taxi- of deelwagenbedrijf maakt gebruik van een bijkomend elektrisch voertuig en moet hier bewijs voor aanleveren. Dit kan door middel van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Het taxi- of deelwagenbedrijf moet over een machtiging of vergunning van de wegbeheerder beschikken om de standplaatsen voor taxi’s of de bestaande parkeerplaatsen, voorbehouden voor autodelen, op de beoogde locatie te gebruiken.
 • Er is geen toegankelijk laadpunt voor beschikbaar op de beoogde locatie.

Extra laadpalen

Het gebruik van de laadpalen wordt geregistreerd. Waar laadpalen veel gebruikt worden, zullen laadpalen worden bijgeplaatst. Daarnaast wordt ook steeds bekeken waar er nieuwe publieke laadpalen kunnen bijgeplaatst worden.