gepubliceerd op woensdag 28 april 2021 9.31 u.
De publieke raadpleging rond de desactivatie van kernreactoren Doel 1 en Doel 2 loopt nog t.e.m. 15 juni 2021

Op 28 juni 2015 keurde de federale regering de wet goed met betrekking tot het uitstel van desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter op 5 maart 2020 dat deze wet onderworpen is aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging. De milieueffectbeoordeling is het afgelopen jaar gebeurd en de publieke raadpleging loopt tussen 15 april en 15 juni 2021. De documenten zijn hier in te kijken.

Iedereen kan opmerkingen en bezwaren hierover bezorgen aan FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en dit voor 15 juni 2021. Dit kan:

  • online
  • per post (te adresseren naar FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Albert II-laan 16, 1000 Brussel met als onderwerp Publieke Consultatie Doel 1 en 2)