• De gemeente Kapellen blijft gewoon werken, maar tot nader order enkel op afspraak én voor dringende zaken. Als je naar een ingeplande afspraak komt, wordt wel gevraagd om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer zeker de sociale afstand, draag een mondmasker én wacht eventueel even buiten op jouw beurt.
  • Uitsluitend het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Je kan er dus gewoon binnenstappen, bv. voor het kopen van afvalstickers/-zakken.
  • Alle andere diensten zijn gesloten, maar wél telefonisch bereikbaar. Bij de meeste kan je ook telefonisch een afspraak maken. Niet-dringende bezoeken worden mogelijk uitgesteld naar een later moment.
  • Voor de producten van Burgerzaken maak je UITSLUITEND online een afspraak.
  • Om voor de hand liggende redenen wordt bij gemeentelijke diensten met aandrang gevraagd om niet cash maar elektronisch te betalen.
  • Alle zitdagen voor pensioenen - zowel RSVZ als RVP - vinden tot nader order niet plaats.
  • Wie plannen heeft om te verbouwen, inclusief energiebesparende renovaties, kan opnieuw terecht bij het EnergieK loket. Meer info: www.igean.be/EnergieKhuis, of 03 350 08 08.
  • De openbare drinkwaterfonteintjes van Pidpa werken tot nader order niet.

naar overzicht maatregelen >

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.