uniforme voorschriften in de hele zone

De brandweer zone Rand heeft een reglement (politieverordening) opgemaakt om uniforme voorschriften te hebben voor de publiek toegankelijke gebouwen, zowel van tijdelijke als van permanente aard, in de hele zone.

Voor de gemeente Kapellen werd dit reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2021 en is het reglement in werking getreden op 1 september 2021.

De publiek toegankelijke inrichtingen zijn ingedeeld in 3 categorieën, volgens het aantal toegelaten personen:

  • categorie 1: maximum 9 personen toegelaten;
  • categorie 2: minimum 10 en maximum 49 personen toegelaten;
  • categorie 3: 50 personen of meer toegelaten.

brandveiligheidsattest

Op de website ikcheckmijnzaak.be kan je anoniem een brandveiligheidstest doen. Zo kan je zelf checken of je zaak voldoet aan de voorwaarden van het reglement. Je ontvangt na afloop een duidelijk overzicht van je actiepunten.

Is je zaak (nog) niet in orde? Geen paniek, bestaande zaken hebben 10 jaar tijd om zich in regel te stellen. Plan je in tussentijd een verbouwing, een herinrichting, een herbestemming of een andere aanpassing? Of koop je een zaak over? Dan heb je een half jaar tijd om een stappenplan uit te werken waarmee je binnen de 5 jaar je zaak in orde brengt. Uitbaters krijgen dus voldoende tijd en financiële ruimte, zonder in te boeten aan brandveiligheid.

Nieuwe zaken moeten wel beschikken over een brandveiligheidsattest.

Inrichtingen van categorie 2 en 3 moeten beschikken over een brandveiligheidsattest. Dit attest kan alleen worden uitgereikt na een controle door de brandweer. Een controle vraag je aan door middel van dit aanvraagformulier. Hou rekening met een doorlooptijd van een 6 weken alvorens je het attest zal ontvangen.

Gemiddeld neemt het uitvoeren van een controlebezoek, het nakijken van het veiligheidsregister en het opmaken van een brandpreventieverslag 2 uur in beslag. Daarbij worden ook nog de administratieve kosten voor de opmaak en de verwerking van uw dossier gerekend. De factuur bedraag ongeveer € 200.

Meer informatie vind je op: https://www.brandweerzonerand.be/ikcheckmijnzaak