Evenementen, activiteiten, voorstellingen, … op Kapels grondgebied worden toegelaten als dat kan volgens de geldende federale, Vlaamse en/of provinciale coronaregels.

Als je een evenement, activiteit of voorstelling wil organiseren in Kapellen moet je vooraf aftoetsen of je evenement coronaveilig is (ook voor bv. een doopfeest, buurtfeest of zoektocht). Dat betekent dat je moet nagaan of de organisatie van jouw evenement haalbaar is gezien de strenge maatregelen, én welke eventuele extra inspanningen nog kunnen worden genomen om het evenement coronaveilig te organiseren.

1 - vul het Covid Event Risk Model in

Het vernieuwde COVID Event Risk Model (CERM) 2021 is een wetenschappelijke onderbouwd hulpmiddel om een coronaveilig evenement te organiseren. Met dit model kan je inzicht verwerven in het veiligheidsrisico van je evenement. Je krijgt een GO, en dus een groen label, of een NO-GO, en dus een rood label voor het betrokken event.

Het COVID Event Risk Model geeft je als organisator inzicht in je evenement en het is een adviesmodel voor het gemeentebestuur. Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk niveau.

Je vindt het CERM via www.covideventriskmodel.be

De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het publiek, en dus de bezoekers van een event. Voor meer specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en leveranciers, verwijzen we naar de sectorspecifieke protocollen die ook zijn opgenomen in deze website. In deze sectorspecifieke protocollen vind je ook terug hoe je het praktisch moet aanpakken om een event coronaveiliger te maken. Je vindt hier onder andere protocollen van de sportsector, de cultuursector maar ook een link naar het horecaprotocol terug. 

2 - toelating gemeentebestuur

Het gemeentebestuur geeft je uiteindelijk de toelating voor de organisatie van alle evenementen, activiteiten, voorstellingen, ... Ook nu dien je daarom een officiële aanvraag in via het juiste e-formulier (én daarbij voeg je de CERM-scan). Alle nuttige info over elk type evenement en een link naar het juiste e-formulier vind je hier.

3 - maak een coronaveilig draaiboek

Organiseer je een privé-evenement of een evenement waarbij je het openbare domein inneemt, dan maak je vooraf ook een draaiboek op. Dat draaiboek bestaat uit een duidelijke omschrijving van je evenement waarbij je rekening houdt met de opgelegde coronamaatregelen. Hoe je hiermee aan de slag moet gaan en waar je rekening mee moet houden, lees je in het Covid Event Risk Model-protocol.

4 – meer info

Als organisator vind je heel wat antwoorden op jouw vragen in de rubriek ‘Huidige maatregelen’ (mét zoekveld) op www.info-coronavirus.be.